Aan de Zuid Koninginnewal / Kerkstraat Zuid , is er enkele maanden  druk gewerkt met de voorbereidende werkzaamheden, voor de bouw van 44 appartementen en 4 stadsvilla’s. Op de bouwplaats  is een groep druk  bezig met een archeologisch onderzoek. Overal liepen gangen met muurtjes, kwamen oude bakstenen funderingen, kelders en waterputten tevoorschijn. En alles voerde  terug naar verschillende historische tijden en men ziet hiermee  ook weer hoe rijk aan geschiedenis de stad Helmond is.

 Het stedelijk leven in Helmond begint  al in het begin van de  13e eeuw. Helmond was in de middeleeuwen, toch ook al een levendige stad met meerdere stadsmuren en stadspoorten. Het Kasteel Helmond staat als middeleeuwse burcht nog steeds trots in het centrum. Sinds 1886 was hier de smederij van Jos van der Meulen gevestigd. Langzaam kwam hier ook  het eerste Helmondse Garagebedrijf, met de eerste benzinepomp van Nederland bij.

Het zijn niet alleen archeologische spullen die in de bodem zijn achtergelaten, maar er is ook vervuiling geconstateerd. Zo is er door die aanwezige  benzinepomp, ook een ondergrondse brandstoftank achtergelaten.  De tank en verontreinigingen zijn onder milieukundige begeleiding gesaneerd.  Door het team van archeologen is er voor gezorgd, dat de archeologische waarden tijdens de sanering veilig ontgraven konden worden.   

Elke nieuwe dag zit weer vol met verrassingen,  wat gaan we nu weer vinden? Er zijn veel sporen van bewoning uit verschillende tijden aangetroffen, zoals waterputten, beerputten en oude vloeren. Nadere onderzoeken moet uitwijzen hoe oud dit alles is. Er worden heel veel muurresten blootgelegd uit de 17e en 18e eeuw. Vrijwel direct onder de muren zijn middeleeuwse sporen aangetroffen, in de vorm van donkere vlekken in de bodem. Daar hebben vroeger de palen van houten huizen uit de 13e en 14e eeuw gestaan. Alles wordt gedocumenteerd en gefotografeerd  , zodat ze later  tijdens de uitwerking op kantoor kunnen zeggen, hoeveel huizen er hebben gestaan.”

Wat is er zoal gevonden in dit project? Het is een verscheidenheid aan spullen die deze reis door de tijd laat zien. Er zijn vondsten van aardewerk, botten en metaal gevonden, maar bijvoorbeeld ook een porseleinen poppetje uit de 19e eeuw. Ook is er een kanonskogel gevonden  en die zou zomaar weer wat te maken kunnen hebben met het kasteel. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe oud de oude bakstenen vloeren en waterputten zijn.

Ook Theo de Jong, onze stads archeoloog, is zeer enthousiast over dit hele project van wat er allemaal naar boven is gekomen. De archeologen zijn klaar met hun aandeel in het project. We gaan er maar van uit, dat er op termijn nog wel enig uitsluitsel naar buiten zal komen, over al die bevindingen en opgravingen uit moeder aarde, die met de grootste zorgvuldigheid zijn veilig gesteld door dit team.

Er zijn op dit moment, in een heel opvallende kleur, strepen op de stoep en straat gespoten, waarmee wordt aangegeven hoever er nog vervuilde grond moet worden uitgegraven, voordat er in 2021 met de bouw van de appartementen en stadswoningen kan worden gestart.

Tekst en foto’s, Henk van Dijk

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Henk van Dijk

Henk van Dijk is de vaste fotograaf van DitisHelmond In zijn werkzame leven was hij tot aan zijn pensionering, grond en luchtfotograaf bij de Koninklijke Luchtmacht. Ook de vaste fotograaf van de Heemkundekring Helmont

Dit artikel heeft 3 reacties

 1. Avatar
  j.h.w van stiphout Reply

  ben benieuwd wat wat zoal is gevonden van oud Helmond, als dit wordt tentoon gesteld word.

 2. Avatar
  Jan van Bokhoven Reply

  Henk,
  dank voor de vele foto’s van de opgravingen. Zeer indrukwekkend ik ben benieuwd wat de definitieve bevindingen zijn.
  Tevens dank voor de reportages van de loods waar het EDAH museum komt. Mijn schoonvader zaliger is nog directeur geweest van van Gent en Loos.
  GRTN Jan van Bokhoven

 3. Avatar
  Gert H.M. Bouten Reply

  Wederom een duidelijke en overzichtelijke fotorapportage van Henk. Samen met de eerdere rapportages heb ik al een goed beeld gekregen van wat daar allemaal in de grond zat. Maakt mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter naar een eventuele tentoonstelling. Heel veel dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *