Helmond onderzoekt mogelijkheden opvang vluchtelingen

De gemeente Helmond onderzoekt of en welke locaties mogelijkheden bieden voor noodopvang van vluchtelingen, mocht dat noodzakelijk worden. Dat antwoorden burgemeester en wethouders als antwoord op vragen van de PvdA. Die vindt dat Helmond zich optimaal moet inzetten om Afghaanse vluchtelingen op te vangen.

Burgemeester en wethouders: “Als er een concreet beroep op ons gedaan wordt voor de opvang van vluchtelingen, gaan we bekijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Hierbij kijken we naar de locaties die in 2016 al in beeld waren en naar eventuele nieuwe locaties. Er zijn geen concrete locaties als buffer ingericht. Wel is gekeken welke locaties op (zeer) korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden. Onderzoek in kader van haalbaarheid is hierbij nog noodzakelijk.”

Om te bepalen of een locatie definitief geschikt is moet volgens het college gekeken worden naar zowel de fysieke haalbaarheid (bouw/verbouw etc) als de sociale haalbaarheid (draagvlak, leefbaarheid). Ook veiligheid is een belangrijk thema. De provincie is belast met de inventarisatie van mogelijkheden voor noodopvanglocaties in Noord-Brabant. Waar extra inzet gevraagd wordt trekken gemeenten in de veiligheidsregio gezamenlijk op.

Voorstel provincie

Er ligt een voorstel van de provincie: Op korte termijn realiseren van de uitstroom van circa 231 alleenstaande vergunninghouders, die al 14 weken of langer wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld. Op middellange termijn realiseren van de uitstroom van circa 550 vergunninghouders, die langer dan 10 weken (streeftermijn) wachten op huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld. Noodopvanglocaties voor asielzoekers (indien nodig). En op lange termijn nieuwe opvanglocaties realiseren voor asielzoekers als dit nodig blijkt door de instroom.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Mario Kuijpers Reply

    Deurne wil tegen de grens van Helmond aan asielzoekers op gaan vangen.
    Rijntjesdijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *