Helmond Sport heeft tot 15 september tijd voor een nieuw plan

Tijdens de raadsvergadering op 30 juni heeft de gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om meer informatie te krijgen over Sport- en Beleefcampus De Braak (SBC De Braak). Aan dit verzoek heeft het college voldaan door een brief te sturen aan de raad.

Het voormalige bestuur van Helmond Sport heeft op 25 mei 2020 laten weten dat ze wegens financiële redenen niet deel kunnen nemen aan het project. Begin juni heeft de hoofdsponsor van Helmond Sport met een vertegenwoordiging van het college gesproken over de mogelijkheid om voor Helmond Sport alsnog op De Braak een stadion te bouwen. Het voormalige bestuur en de directie hebben toen besloten om ruimte te maken voor een nieuw bestuur.

Initiatief

Begin juli heeft een groep initiatiefnemers het idee toegelicht aan alle partners die betrokken zijn bij de Sport- en Beleefcampus. Zij gaan deze zomerperiode gebruiken om hun eigen eisen te onderzoeken en snel stappen te maken in het proces. Het college besloot dat er voor 15 september 2020 een uitwerking van dat plan op tafel moet liggen.

Om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen is er ook een externe procesbegeleider ingeschakeld door de partners van de campus. Daarvoor is de voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Erik van Merrienboer, bereidt gevonden om deze functie te vervullen. Hij is dan ook direct van start gegaan met zijn werkzaamheden.

Scenario zonder Helmond Sport

Er wordt ook nagedacht over een scenario waarin Helmond Sport geen onderdeel uitmaakt van het plan. Plan 2.0 zoals het college het in de brief aan de raad omschrijft. Het uitgangspunt is een afgeslankte vorm van het huidige plan, zonder deelname van Helmond Sport dus, waarbij zoveel mogelijk de bestaande velden en dergelijke blijven zoals ze zijn. Dit heeft als voordelen dat OMO, zoals contractueel overeengekomen, toch snel kan beschikken over een nieuwe sporthal voor de leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege en dat ook de Praktijkschool, de amateurvereniging SV De Braak en JVDI de Fysioclub, weliswaar met vertraging, in de nieuwe campus kunnen worden ondergebracht.

Voor SV De Braak is het mogelijk om de gevraagde acht voetbalvelden te realiseren. Plan 2.0 gaat ervan uit dat Helmond Sport nog enkele jaren in het huidige stadion kan blijven spelen. Na de deadline van 15 september, als duidelijk is of het nieuwe plan van Helmond Sport door de andere partners omarmd wordt, wordt er gekeken of Plan 2.0 verder uitgewerkt moet worden.

De toekomst

Nadat op 15 september het uitgewerkte initiatief van Helmond Sport op tafel ligt, moet er worden besloten of de uitwerking haalbaar is. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen. In het najaar wordt de gemeenteraad dan ook op de hoogte gebracht van de financiële consequenties van het nieuwe plan.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *