In Helmond worden vanaf 21 februari tijdelijk ongeveer 40 jonge asielzoekers opgevangen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) gaat deze jongeren opvangen in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Nederland aan de Mierloseweg 140. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen. De opvang op deze locatie wordt uiterlijk 1 september 2022 beëindigd.

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Nederland werkt mee aan de noodopvang vanuit  maatschappelijke betrokkenheid en vanuit het taoïstische beginsel om anderen te helpen. Hun gebouw is hiervoor bovendien heel geschikt.

De gemeente Helmond neemt, net als veel andere gemeenten in Nederland, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door mee te werken aan een tijdelijke opvanglocatie. “Dat doen we vanuit humaan oogpunt.” In een brief aan de omwonenden wordt dat uitgelegd. Ook zijn bewoners uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over deze noodopvang. “Wij kregen een half tot drie kwart jaar geleden het verzoek van de Commissaris van de Koning om mogelijk vluchtelingen op te vangen’, legt burgemeester Blanksma uit. “Dit is een ideale locatie voor het geval dat er ooit een crisis mocht zijn in Helmond. Je kunt er veel mensen in een keer op te vangen. Dus ook erg geschikt voor dit doeleinde.”

Het COA kampt met enorme tekorten aan opvangplekken. Er komen veel vluchtelingen Nederland binnen. En voor vluchtelingen die hier mogen blijven, is lang niet altijd direct een woning beschikbaar. De asielzoekerscentra zitten daardoor te vol. Het COA zoekt overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Naar aanleiding daarvan deed dus de Commissaris van de Koning van Brabant een dringende oproep aan de Brabantse gemeenten om op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties.

Aankomst eerste vluchtelingen

De eerste jonge vluchtelingen komen in de week van 21 februari aan in Helmond. De jongeren zijn dan tot en met de zomervakantie (uiterlijk tot 1 september) inwoner van Helmond. Zij doorlopen in de opvang een procedure. Kort gezegd geldt: wie een status als vluchteling krijgt, mag in Nederland blijven en integreren. Daar wordt een opvanggezin voor gezocht. Als dat niet lukt worden ze opgevangen door het COA in een kleinschalige opvanglocatie voor jongeren. Wie die status niet krijgt, verlaat uiteindelijk Nederland weer. Alle jongeren die in Nederland aankomen, worden gescreend en getest op corona en tbc. Ook krijgen ze een corona-vaccinatie aangeboden. In de opvang gelden voor de jongeren huisregels van het COA.

Er is gekozen om dit project tot 1 september te laten lopen omdat je dan mooi aan het begin van het nieuwe schooljaar zit. “Kinderen die een verblijfsvergunning krijgen, stromen vanuit hier door naar het regulier onderwijs”, legt Timo Waarsenburg van CAO uit. “En 1 september is dan een mooie datum. Kewan Osman, locatiemanager COA : “De kinderen die hier komen hebben dezelfde rechten als de andere Nederlandse kinderen. Ze gaan dus ook naar school, krijgen zorg en worden geholpen met het verkrijgen van een mogelijke verblijfsvergunning.”

Veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid buiten de locatie. Het COA zorgt voor een 24-uurs bereikbaarheid voor vragen en meldingen vanaf het moment dat de locatie in gebruik is genomen. Maar ook de locatie wordt 24 uur, 7 dagen lang bemant. Er zijn straks altijd mensen aanwezig op de locatie.

Informatiebijeenkomst op 31 januari

Op www.helmond.nl/noodopvang staat veel informatie. In aanvulling daarop nodigt de gemeente omwonenden uit voor een digitale informatiebijeenkomst op maandag 31 januari om 19:30 uur. Ook kan men vragen stellen via de COA-informatielijn op 088-7157000 of via info@coa.nl. En ook contact opnemen met de gemeente Helmond is mogelijk via telefoonnummer 14 0492 of via gemeente@helmond.nl.

Hulp bieden?

Het COA biedt de jongeren opvang en begeleiding. Het Jan van Brabant College in Helmond verzorgt onderwijs voor de jongeren want ze zijn leerplichtig. Het onderwijs start stapsgewijs. Daarnaast is er behoefte aan ontspanning en vrijetijdsbesteding. Daarvoor werkt het COA samen met organisaties, verenigingen en vrijwilligers uit de stad. Mensen die willen helpen kunnen een e-mail sturen aan info@coa.nl.

Volgens burgemeester Elly Blanksma is de humanitaire nood hoog. “Met deze tijdelijke opvang helpen we mee om op een menselijke manier vluchtelingen perspectief te bieden.”

Het pand aan de Mierloseweg en het interieur waar de jonge vluchtelingen worden opgevangen.

Op de groepsfoto staan van links naar rechts:

Ankie Boumans, tai chi
Kewan Osman, COA
Burgemeester Blanksma
Thijs Kolhoff, tai chi
Mark de Smet, Projectleider vanuit de gemeente (Foto’s: Liam Toll)

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.