Gemeente Helmond zoekt vrijwilligers Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het zijn dit jaar vanwege corona erg bijzondere verkiezingen. Omdat de verkiezingen verspreid over drie dagen plaatsvinden en ook briefstemmen mogelijk is, is er tijdens deze dagen veel extra hulp van inwoners nodig. Inmiddels hebben zich al bijna 700 mensen gemeld.

Burgemeester Blanksma: “Het is fantastisch om te zien dat zoveel inwoners betrokken zijn en graag een bijdrage willen leveren. Bij reguliere verkiezingen helpen al zeker 500 mensen. Dit jaar hebben we 800 mensen nodig. We zijn er dus nog niet helemaal. We zoeken nu nog procesbegeleiders en vooral tellers. Dus aanmelden kan nog steeds. Graag zelfs!”

Coronamaatregelen stembureaus

De gemeente zorgt ervoor dat alle stemlocaties voldoen aan de coronamaatregelen en zijn voorzien van alle benodigde beschermingsmiddelen. Zodat inwoners veilig kunnen stemmen en de stembureauleden hun werk veilig kunnen doen.

Briefstemmen

Inwoners van 70 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om via brief te stemmen. Zij ontvangen hierover tijdig informatie van de gemeente. Vanaf 10 maart kunnen zij een briefstem uitbrengen. Zij kunnen deze per post naar de gemeente sturen of inleveren bij het afgiftepunt in de Stadswinkel.

Vervroegd stemmen kwetsbare inwoners op 15 en 16 maart

De gemeente opent op 15 en 16 maart voor deze doelgroepen 11 stembureaus, verspreid over alle wijken. De bureaus zijn op beide dagen open van 7.30 tot 21.00 uur. Dat zijn: Wijkhuis brede school De Fonkel, Zaal de Koning, wijkhuis ’t Brandpunt, zalencentrum De Smed, wijkcentrum De Boerderij, de sporthal van wijkhuis brede school Westwijzer, wijkhuis De Lier, wijkcentrum Parkzicht, wijkhuis De Brem, wijkgebouw De Zonnesteen en Bibliotheek Helmond.

Op 17 maart veertien andere stembureaus vanwege coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen vallen veertien bestaande stemlocaties af. Het gaat vooral om locaties die te klein zijn om de coronaregels te kunnen naleven. Daarnaast richt de gemeente dit jaar geen stembureaus in bij zorgcentra, zodat deze niet extra belast worden.

De vervangende locaties zijn voor een groot deel in beheer van de gemeente. Deze locaties zijn erg groot en op sommige plekken is zelfs een tweede stembureau mogelijk. Ook is het mogelijk om op sommige bestaande plekken een extra stembureau te openen. In totaal zijn er op 17 maart, net als voorgaande verkiezingen, 34 stembureaus in Helmond geopend.

Ook stemmen tellen in VEKA-sporthal

Het tellen van de briefstemmen en de vervroegd uitgebrachte stemmen van 15 en 16 maart gebeurt op 17 maart overdag in de VEKA-sporthal. De gemeente richt de hal in drie compartimenten in, zodat tellers en stemmers elkaar niet in de weg lopen en de coronamaatregelen optimaal nageleefd kunnen worden.

De briefstemmen die op 17 maart binnenkomen, worden die dag na 21.00 uur opgeteld bij de al getelde stemmen.

Toegankelijkheid

De meeste stembureaus zijn toegankelijk voor iedereen. Zodat ook inwoners met een beperking op zoveel mogelijk plekken hun stem kunnen uitbrengen. De belangenorganisaties zijn nauw betrokken en helpen de gemeente bij het toegankelijk maken.

Vanwege de coronamaatregelen zijn locatie sporthal Suytkade , gymzaal De Fonkel en VEKA sporthal onvoldoende toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking.

Meer informatie over de stemlocaties, toegankelijkheid, briefstemmen, stempassen en dergelijke is te vinden op www.helmond.nl/verkiezingen.

Aanmelden

Inwoners die zich willen aanmelden om te helpen bij de verkiezingen, kunnen dat doen via www.mijnstembureau-helmond.nl/ondersteunend.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *