Hoogspanningslijnen in Brandevoort worden aangepast

De magneetveldzone van de hoogspanningsmasten in Brandevoort reikt verder dan de gemeente in eerste instantie had berekend. Sinds 2005 wordt er in Nederland een grens gehanteerd van 0,4 microtesla (meeteenheid van magneetvelden) die er in de bebouwde kom mag zijn. Om te bepalen op welke afstand vanaf de masten deze grens ligt maakt de gemeente gebruik van een rekenmethode zoals het RIVM die hanteert in de handreiking waarin de grens beschreven staat.

Met oudere versies van die handreiking komt de magneetveldzone in Brandevoort op 45 meter aan weerszijden van de mast. In 2015 publiceerde het RIVM de nu geldende Handreiking 4.1. Met die methode blijkt de zone in Brandevoort breder dan 45 meter. “In overleg en in samenwerking met netwerkbeheerder TenneT, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de landelijke werkgroep en bijgestaan door Petersburg Consultants laat de gemeente Helmond onderzoeken hoe de magneetveldzone onder handreiking 4.1 zo smal mogelijk kan worden”, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een brief aan de raad.

Haalbaarheidsstudie

Netwerkbeheerder TenneT is bezig met een haalbaarheidsstudie om te zien welke technische mogelijkheden er zijn om het magneetveld te versmallen tot die 45 meter onder de nieuwe berekening. ” In onze nieuwsbrief van 2020 hebben we gezegd dat we verwachten dat dit onderzoek in maart zou zijn afgerond. Helaas duurt het langer dan verwacht. Dit komt omdat een drietal varianten uitgebreid onderzocht worden op effectiviteit en haalbaarheid. We verwachten dat het onderzoek in het tweede kwartaal van dit jaar klaar is”, zegt het college van B&W.

Deze studie zal na afronding ook met de inwoners van Brandevoort gedeeld worden, maar de gemeente weet nog niet of dat via een informatiebijeenkomst gaat gebeuren of via een andere weg. De gemeente wil daarvoor eerst de coronapandemie afwachten voordat ze een beslissing nemen.

Aanpassingen masten

“Het aanbod van zon- en windenergie gaat de komende jaren verder groeien. Deze energie moet via de hoogspanningslijnen vervoerd worden. De hoeveelheid zon- en windenergie verschilt van dag tot dag. Dit zorgt voor pieken in de belasting van de hoogspanningslijnen,” legt het college uit. ” Om deze pieken op te vangen moeten de hoogspanningslijnen worden aangepast en wordt de capaciteit verhoogd.” Die aanpassingen zijn ook in Brandevoort nodig. De aanpassingen voor het opvangen van die pieken staan los van de aanpassingen die de gemeente wil plegen voor het verkleinen van de magneetveldzones. “We hebben met Tennet afgesproken dat ze over dit project ‘Beter Benutten’ informatie met ons delen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van TenneT.

Om die pieken op te vangen worden in de bestaande masten oude geleiders vervanger door nieuwe. De nieuwere variant kan meer elektriciteit transporteren omdat ze een hogere temperatuur aankunnen. “De voorwaarde bij deze aanpassing is dat de magneetveldzone niet breder wordt. Hierbij wordt de situatie “voor” en “na” getoetst aan het geldende beleid omtrent magneetveldzones”, zegt B&W.

De gemeente verwacht pas in het najaar van 2021 verdere ontwikkelingen te kunnen toelichten en verdere informatie te verstrekken over de stand van zaken. Alle onderzoeken die gepleegd zijn/worden kunnen gelezen worden via de website van de gemeente.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *