Zorgen over kamerverhuur Jacob van Wassenaerstraat

Bewoners van de Jacob van Wassenaerstraat maken zich zorgen over het plan voor (grootschalige) kamerverhuur in een pand in de straat. De fractie 50PLUS stelde er vragen over aan burgemeester en wethouders. Volgens het college is kamerverhuur niet zomaar toegestaan. Voor toestemming is een omgevingsvergunning vereist. 

In Helmond is afgesproken dat kamerverhuur binnen de bestemming ‘wonen’ in de hele stad kan worden toegestaan. Er moeten genoeg parkeerplaatsen zijn en mag geen overbewoning zijn. Binnen een straal van 100 meter in de omgeving van de woning waar kamers worden verhuurd, mag niet nog een legaal kamerbewoningspand zijn.

Vergunning

Volgens burgemeester en wethouders is op 1 februari 2021 de vergunningaanvraag ontvangen. Er zijn aanvullende gegevens opgevraagd en definitievere toetsing moet nog plaatsvinden.

De buurtbewoners zijn bang voor overlast als in het pand aan vijf personen kamers worden verhuurd. “En die overlast zal dan niet beperkt blijven tot feestjes,. Het zal zich ook manifesteren in het parkeren en mogelijk een verloedering van het pand. Het gevoel van een rustige gezinsbewoning zal er onder lijden, ook door mindere sociale contacten door de te verwachten wisselende bewoning.”

B. en W.: “De aanvraag is gericht op kamerverhuur aan maximaal 3 personen. De parkeerbelasting voor 3 kamerbewoners is vergelijkbaar met die van een normaal huishouden; grootschaliger kamerverhuur is niet aan de orde.”

Zelfbewoningsverplichting

Volgens de fractie 50PLUS is dit een duidelijk voorbeeld dat mogelijk voorkomen kan worden met de “zelfbewoningsverplichting”.

Maar het college legt uit een zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort. “De eisen die onder andere gesteld worden aan beperkingen van het eigendomsrecht, het recht op vrijheid van vestiging en het recht van vrij verkeer van kapitaal vormen daarvoor nog fundamentele obstakels.”

Inmiddels is wel gebleken dat de voorgevel van de woning zonder de daarvoor benodigde vergunning gewijzigd is, zegt het college. “Onderzocht wordt of legalisatie mogelijk is. Zo niet, dan zal er gehandhaafd worden.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *