Lezing over mantelzorg en werk in bieb

Op dinsdagavond 19 oktober vindt er van 20.00-22.00 uur in de bibliotheek van Helmond een lezing/bijeenkomst plaats voor alle (werkende) mantelzorgers in de regio Helmond, Deurne-Asten-Someren. Ook werkgevers zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Aanmelden is nodig i.v.m. een beperkt aantal plaatsen: klik HIER om direct in te schrijven. Deelname kost € 2,50.

Mantelzorgen is iets waar je lang niet altijd bewust voor kiest. Soms overkomt het je heel plotseling en soms wordt de hulp die ooit klein begon steeds groter en intensiever. De langdurige zorg die je geeft, voelt dankbaar maar vaak ook zwaar. Je doet het misschien naast werk en je gezin. Vaak wordt mantelzorg met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar naast het zorgen moet er ook veel geregeld worden en krijg je als mantelzorger te maken met een complex stelsel aan wetten & regels en een veelheid aan instanties. De weg hierin vinden is niet altijd eenvoudig en kan erg belastend zijn. In de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de invloed die mantelzorgen kan hebben op het eigen leven. Er wordt dieper ingegaan op de volgende thema’s:

  1. De mantelzorg-privé balans: wat voor type mantelzorgers er zijn, het benoemen veel voorkomende knelpunten en meer inzicht in wat je zelf zou kunnen doen om een betere balans in zorgen te creëren. De eigen regie staat hierbij centraal. Mantelzorg met Beleid vertelt ook meer over de verschillende zorgwetten/-regelingen waar je als mantelzorger mee te maken kunt krijgen.
  2. De combinatie mantelzorg en werk: welke problemen komen hierbij kijken, welke mogelijke oplossingen zijn er en hoe/waar begin je? Natuurlijk is elke situatie anders, maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt!

Ook voor werkgevers is mantelzorg een heel belangrijk en actueel thema. Als gevolg van de vergrijzing, het overheidsbeleid en tekorten in de zorg zijn er steeds meer ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. Nederland verandert in een participatiesamenleving en de belasting voor kinderen/partners/familie wordt groter in combinatie met andere verplichtingen die onze 24 uurs maatschappij met zich meebrengt. Mantelzorg is een maatschappelijke ontwikkeling geworden die erom vraagt dat werkgevers ruimte hiervoor geven in hun HR-/personeelsbeleid.

Goed werkgeverschap

Het hoort bij goed werkgeverschap. Ook om financiële redenen doe je daar als werkgever verstandig aan. De combinatie van werk en mantelzorg kan medewerkers kwetsbaar maken voor uitval. Langdurig ziekteverzuim is een grote kostenpost voor organisaties en die kosten wil je zo veel mogelijk voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat 19% van al het verzuim mantelzorggerelateerd is.

De lezing wordt verzorgd door Gerrie de Haart van Mantelzorg met Beleid. Zij helpt werkgevers en werkende mantelzorgers in deze regio bij voorlichting, training en begeleiding in mantelzorgvriendelijk werken.

De bibliotheek vraagt om een kleine vergoeding voor koffie/thee.

Foto Gerrie de Haart

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Anja Donkers - Redactie

Anja Donkers DitisHelmond Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *