Negen gemeenten maken nieuwe woningbouwafspraken

De samenwerkende gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben samen nieuwe afspraken gemaakt over woningbouw in de regio. De negen gemeenteraden gaan zich erover buigen. De bedoeling is dat vanaf februari 2022 met de nieuwe afspraken wordt gewerkt.

Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen. Daardoor groeit het aantal huishoudens, maar ook de krapte op de woningmarkt. Daarom willen de gemeenten woningbouw versnellen en zorgen voor (betaalbare) woningen in verschillende segmenten en voor diverse doelgroepen. Ook het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus vinden de gemeenten belangrijk.

De woningbouwafspraken de gemeenten in 2017 maakten, zijn geactualiseerd. In het nieuwe Afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’ zijn huidige en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Er wordt vooruit gekeken naar de periode tot 2040.

Focus op versnellen

De ambitie is om tot 2040 ongeveer 62.000 nieuwe woningen bij te bouwen om aan de dringende vraag naar woningen te voldoen. De focus ligt op het versnellen van de woningbouw. Zo zijn er meer plannen dan de gezamenlijke ambitie omdat er rekening gehouden wordt met vertraging en planuitval. Door meer te plannen kunnen er uiteindelijk voldoende woningen gebouwd worden. De plannen worden getoetst op onder andere duurzaamheid, participatie, aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus en innovatie.

Onderlinge samenhang

De onderlinge samenhang in het stedelijk gebied is groot. Denk aan jongeren die naar de stad trekken voor studie en werk, om later de stad weer te verlaten en naar een kleinere gemeente rondom de stad te trekken voor meer woonruimte en rust. Het is dan ook logisch dat de gemeenten onderling woningbouwafspraken maken.

Negen gemeenteraden aan zet

De negen wethouders Wonen uit de regio en de negen colleges van B&W hebben ingestemd met de nieuwe afspraken. Nu zijn de raden aan zet om een besluit te nemen.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Zij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte.

Nieuwbouw appartementen aan Eeuwsels in Helmond (Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *