Onderzoek: ‘Avondklok was katalysator voor ongeregeldheden’

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het instellen van een landelijke avondklok in januari 2021 heeft gewerkt als een katalysator voor ongeregeldheden in onder andere Helmond. ‘Het was niet zozeer de avondklok zelf, als wel een samenspel van maatschappelijke factoren, omstandigheden en mechanismen die – elk afzonderlijk én tezamen – een voedingsbodem vormden voor het ontstaan en escaleren van gevoelens van maatschappelijke onrust.’

Op verzoek van de gemeenten Helmond, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Breda heeft onderzoeksbureau EMMA in samenwerking met het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid en de Rijksuniversiteit Groningen de aanleiding onderzocht van de zogenoemde ‘avondklokrellen’ in januari 2021. Onlangs is het onderzoeksrapport verschenen. Burgemeester en wethouders van Helmond informeren de gemeenteraad hierover middels een brief.

De avondklokrellen 

Toen de avondklok werd ingesteld in het kader van de bestrijding van de coronacrisis, kwam het tot een hevige uitbarsting van gevoelens van maatschappelijke onrust. Dit
leidde in januari 2021 in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch tot rellen en ernstige ongeregeldheden. In Breda en Helmond ontstond ook onrust, maar daar bleef de schade relatief beperkt. Hoewel dus de aard van de rellen in de vier steden verschilden, hebben ze gemeen dat de onderliggende maatschappelijke onrust in essentie eenzelfde voedingsbodem heeft.

Meer nabijheid

Onderzoekers wijzen op het belang van nabijheid en intensivering van het contact met jongeren. Zoals het organiseren van een structuur om de stem van de inwoner te laten horen. Maar ook online meer vinger aan de pols te houden. Het Helmondse college staat nadrukkelijk stil bij de vraag hoe hieraan in Helmond zo goed mogelijk opvolging gegeven kan worden.

Het onderzoeksrapport is digitaal raadpleegbaar op de website van onderzoeksbureau EMMA.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.