Peelland Interventieteam gaat door met aanpak criminaliteit

Het Peelland Interventie Team (PIT) werkt er al 5 jaar aan om overlast en andere complexe problematiek aan te pakken. De partners besloten unaniem om ook de komende 4 jaar deze samenwerking voort te zetten. Het PIT blijkt namelijk succesvol en helpt de overheid om de samenleving te beschermen tegen ondermijnende situaties en overlast. Sinds de start van het PIT in 2017 zijn in totaal 155 gezamenlijke acties uitgevoerd, waarbij 175 woningen, 60 chalets, 213 bedrijven, 25 opslaglocaties en 4 bospercelen werden gecontroleerd. Daarbij werden verschillende misstanden geconstateerd en aangepakt.

Voorzitter van Team Peelland, Elly Blanksma: “We investeren samen in een structurele bestuurlijke aanpak. Complexe zaken worden aangepakt en
we laten zien dat een georganiseerde overheid echt het verschil kan maken.” Volgens Blanksma wordt door de samenwerking een vuist gemaakt tegen (ondermijnende) criminaliteit.

Controles

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Al naar gelang de casus of project werken ze hierbij samen met uiteenlopende partners. Zo sluiten
bijvoorbeeld bij sommige acties de GGD, NVWA, Belastingdienst of Omgevingsdienst aan. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere
overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Voorbeeld

In oktober 2016 is het PIT-convenant afgesloten tussen de 6 Peelgemeenten, politie Oost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. Later is ook de Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB) aangesloten. Het PIT wordt in Brabant-Zeeland en inmiddels ook daarbuiten gezien als voorbeeld voor andere gemeenten.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen zelf overlast en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld
Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.