Raad staat achter plan voorziening opvang ‘verwarde mensen’

In Helmond is behoefte aan een voorziening voor minimaal dertig ‘verwarde mensen’, zoals ze vaak worden genoemd. Het zijn inwoners met meervoudige complexe problematiek. Er moet daginvulling zijn, inzet ervaringsdeskundigheid en maatwerkbegeleiding. De raad Helmond is het over de noodzaak eens. “We moeten hier echt iets mee.”

Hoe de hulp vorm gegeven moet worden, laat de raad graag over aan specialisten. “Het is een moeilijke materie.” Ook over de te kiezen locatie zijn veel vragen, omdat de groep zo divers is. De een heeft prikkels nodig en de ander juist niet bijvoorbeeld. “Het zal niet meevallen om een passende vorm te vinden. De plek moet veilig zijn voor de mensen en de omgeving.” Wethouder Harrie van Dijk: “Als we zover zijn dat we een locatie kunnen gaan kiezen, zal er ongetwijfeld reuring ontstaan in de stad. We moeten dan wel de rug recht houden, want deze opvang is echt nodig.”

Presentatie

Donderdagavond tijdens een commissievergadering werd een presentatie gegeven over inwoners met meervoudige complexe problematiek. De bedoeling is om voor deze inwoners een 24 uursvoorziening te ontwikkelen voor vrijwillige opvang. Daarmee kan een hiaat in het aanbod gedicht worden. Er is nu onvoldoende ondersteuning. Aan de hand van de presentatie werd draagvlak in de raad gepeild voor het ontwikkelen van een oplossing. De presentatie werd verzorgd door Selina Henckens (GO team), Politie Peelland en Jan Bevers (projectleider).

In Helmond en omgeving geeft de groep met die meervoudige problemen een risico op overlast. Er is onvoldoende opvang en ondersteuning beschikbaar. De groep valt tussen wal en schip.

Risico’s

Volgens Selina Henckens van het Go team zijn het vaak dezelfde, voor instanties bekende mensen. Ze gaf enkele voorbeelden. Zoals over een man die in een tent slaapt in de bossen. Hij wil geen hulp. Hij is niet psychotisch en zou volgens GGZ over zijn eigen leven kunnen beslissen. Opname is dus niet aan de orde. De man is ook boos omdat hij niet kan doen wat hij wil.

Ook de politie Peelland heeft ervaringen met verwarde mensen. Volgens de politie sluit het huidige aanbod van opvang onvoldoende aan, waardoor er risico op overlast ontstaat in wijken. De politiecel is meestal geen passende plek. Het gaat om mensen ouder dan 18 jaar. Ze hebben psychische, psychiatrische of psychosociale problemen. Ze hebben soms een verstandelijke beperking, zijn verward, dak of thuisloos en hebben problemen met de omgeving. Ook verslaving speelt vaak een rol. Er is de laatste jaren een toename van de problematiek.

Vervolg

De komende maanden wordt samen met samenwerkingspartners een voorstel opgesteld dat later dit jaar ter besluitvorming naar de raad gaat. Omdat er nog veel vragen zijn en raadsleden graag dieper op het onderwerp in wilden gaan, beloofde wethouder Van Dijk dat zij nog ruimschoots aan hun trekken komen. “Dit is pas het begin.”

 

Foto: Er is een landelijk meldpunt om zorgwekkend gedrag en verwarde personen te melden. Het moet ervoor zorgen dat mensen die hen willen helpen beter weten waar ze terechtkunnen.

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *