Vernieuwd detailhandelsbeleid Helmond

Vernieuwd detailhandelsbeleid Helmond 2023-2030: Helmond nog aantrekkelijker maken voor winkelen, ontmoeten en wonen

Gemeente Helmond heeft het detailhandelsbeleid uit 2013 geëvalueerd en een voorstel voor actueel beleid opgesteld. Dit in samenspraak met onder andere de Detailhandels Adviescommissie (DAC) Helmond en de Regionale Adviescommissie detailhandel van het stedelijk gebied Eindhoven (RACD). In hoofdlijnen is het beleid gericht op het nog aantrekkelijker maken van Helmond om te winkelen, ontmoeten (recreëren) en wonen. Het is vooral een aanscherping van de ingezette lijn met het beleid uit 2013. Dit voorstel wordt op 15 november in de opiniecommissie van de gemeenteraad besproken.

Het beleid bepaalt hoe de gemeente omgaat met winkels en supermarkten in het centrum, de wijken, op de winkel- en autoboulevard en de gebieden daarbuiten. Algemeen doel is een vitale winkelstructuur in Helmond. Het beleid kan gebruikt worden als toetsingskader voor initiatieven. Daarnaast stelt de gemeente een actieplan op om die structuur nog concreter te bevorderen. Algemene ambitie is Helmond (centrum) aantrekkelijker maken om te winkelen, ontmoeten (recreëren) en wonen voor huidige en nieuwe inwoners. Maar ook voor inwoners van de Peelgemeenten.

De 8 wijkwinkelcentra (Brouwhorst, De Bus, Straakven, Heistraat, Combicentrum Mierloseweg, Dorpsstraat Stiphout, Hoofdstraat ’t Hout, De Plaetse) zijn vooral voor dagelijkse boodschappen en ontmoeten in de wijk. Doel is de winkels en supermarkten zoveel mogelijk te concentreren binnen de wijkwinkelcentra. Daarnaast zijn er nog enkele buurtsteunpunten­/supermarktcentra. Winkelboulevard Engelseweg (woonwinkels) en Autoboulevard Varenschut (winkels voor gemotoriseerd vervoer) zijn vooral bedoeld voor grootschalige winkels, ook voor de regio. Hierbij volgt de gemeente de lijn: het faciliteren van de dynamiek binnen de detailhandel, koopgedrag hanteren als leidraad voor positionering van winkelgebieden, het stimuleren van ruimtelijke concentratie (nieuwe winkels zoveel mogelijk clusteren binnen de bestaande wijkwinkelcentra), het verminderen van bestaande winkels buiten de winkelcentra, schaalvergroting op de juiste plek faciliteren en leegstand tegengaan. Deze lijnen waren al van belang, maar zijn ook nu nog actueel.

Het concept-beleid is in te zien op: helmond.raadsinformatie.nl/

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.