VVD: 2021 de wederopbouw van de middenklasse

VVD: “Afgelopen maand werden we eindelijk getrakteerd op positief vaccinnieuws. Met Moderna is er nu een tweede speler die een succesvol Covid-vaccin heeft ontwikkeld. Daarnaast bleek na een definitieve analyse ook het vaccin van Pfizer effectiever dan aanvankelijk gedacht. Als het coronavaccin van Pfizer komende week wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap, wordt op vrijdag 8 januari 2021 in Nederland de eerste vaccinatie gezet. Dat zijn bemoedigende zaken om een alleszins uitzonderlijk jaar mee af te sluiten. Een jaar dat veel van ons graag zo snel mogelijk achter zich willen laten om vooruit te kijken naar 2021, het jaar van de wederopbouw.

Met de economische problemen die het gevolg zijn van de coronacrisis voelt het soms of we weer terug bij af zijn. Toch is dat te pessimistisch gedacht. Nederland staat er een stuk beter voor dan bij het begin van de vorige crisis. Er is veel achterstallig onderhoud verricht aan de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de stabiliteit van banken. En de overheidsfinanciën zijn op orde gebracht met een flink verlaagde staatsschuld. Dankzij deze hervormingen kunnen we kiezen voor een andere aanpak dan tien jaar geleden. In plaats van bezuinigen, kunnen we de economie nu juist stimuleren en de culturele sector, het mkb en zzp’ers helpen door deze moeilijke tijd te komen.

Vergeten groep van middeninkomens

Toch is er ook een groep die nog te weinig aandacht heeft gehad, die ook in tijden dat het beter ging is achtergebleven; dat is de middenklasse.  In de jaren van wederopbouw die vanaf 2021 gaan aanbreken zouden de politici hun aandacht daarom vooral moeten gaan richten op de middeninkomens. Veel veranderingen zijn juist daar onevenredig hard neergeslagen. Waar de zwaksten en de laagste inkomens altijd een beroep kunnen doen op toeslagen, fondsen en een vangnet, en de sterksten zich ook altijd weten te redden omdat ze vermogend genoeg zijn om te overleven, blijven middeninkomens ploeteren. Zij komen in toenemende mate in de knel. Omdat er nauwelijks regelingen zijn waar ze een beroep op kunnen doen en ze tegelijkertijd geen vermogen hebben om in slechte tijden op in te teren. Terwijl de stijgende lasten juist bij hen neerslaan. Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke middenklasse. En een overheid kan zich niet permitteren deze brede middengroep te negeren, zeker niet wanneer deze het grootste slachtoffer van de veranderende samenleving dreigt te worden. Het kapitalisme heeft soms bijsturing nodig om te zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen.

Ik ben dan ook blij dat de VVD juist de wederopbouw van die middenklasse als een belangrijk speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen.”

De VVD Helmond wenst u allen een voorspoedig en gezond 2021!

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *