Zestien evenementen in Helmond die subsidies ontvangen in 2023

De verdeling van de subsidies is gebaseerd op de systematiek zoals beschreven in de ‘Subsidieregeling
evenementen Helmond 2023’:

In 2023 is er voor evenementen in totaal € 501.670,- beschikbaar. Een deel van dit bedrag is
gereserveerd voor basisevenementen (€ 72.000,-), een deel voor wijkevenementen (€34.500,-) en een deel voor reguliere evenementen € 395.170,-.

Evenement                     Toegekende subsidie

*Kasteeltuinconcerten                   € 36.000
*Kasteel van Sinterklaas               € 36.000
*Huis van de Kerstman                 € 36.000
*Bluesroute                                      € 25.200
*Braverun Obstakelrun                 € 20.000
*Minor                                               € 18.000
*Helmond Live                                € 18.000
*Ibiza Festival                                  € 17.500
*Halve van Helmond                      € 17.500
*Helmond Art                                  € 16.645
*Blaasfestijn Helmond                   € 12.000
*Triathlon                                         € 12.000
*Koningsnacht                                 € 10.000
*Helmondse Lichtjes Parade        € 6.000
*Jazz in Catstown                            € 6.000
*Boeremèrt Brouwhuis                  € 5.000

Totaal       € 291.845 

Beoordeling

Er zijn 16 subsidieaanvragen voor een regulier evenement ontvangen. Bij elkaar opgeteld komt ons
advies uit op een totaal bedrag van € 237.845,- (exclusief de twee hiervoor genoemde aanvragen).
Vier evenementen met een meerjarige subsidie tot en met 2024 zijn buiten beschouwing gelaten. In
totaal gaat dit om €66.000,-. Bij elkaar opgeteld is dit € 303.845,-. Daarmee blijft de beoordeling van
de aanvragen onder € 395.170,-, het beschikbare bedrag voor de reguliere evenementen in 2023.

Inmiddels zijn alle organisatoren die een evenementensubsidie hebben aangevraagd over het besluit
geïnformeerd. Voor de organisatoren kan ons besluit aanleiding zijn tot vervolgstappen (zoals het wijzigen of
intrekken van hun aanvraag, bezwaar maken e.d.). Mocht het zo zijn dat organisatoren besluiten om hun
evenement geen doorgang te laten vinden, dan komen de subsidiemiddelen beschikbaar voor nieuwe
aanvragen.

Meer informatie over evenementensubsidies is te vinden op www.helmond.nl/ evenementorganiseren.

De bijlages worden er nog bij geplaatst

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *