Helmond 2040: stip aan de horizon

In 2040 10.000 woningen in het centrum erbij, een opwaardering van het station en een betere aansluiting op de A67 vormen samen de voorlopige stip aan de horizon voor Helmond. Volgens wethouder Antoinette Maas is het niet de bedoeling om ‘elke twee jaar van koers te veranderen, maar we kunnen ook niet in een glazen bol kijken’.

Helmond groeit, als het aan de gemeenteraad ligt, de komende twintig jaar door tot een stad van formaat. De groei wordt vooral gezocht in woningbouw in het centrum. Als het aan de VVD ligt wordt dat geen vormloze hoogbouw. De fractie gaf daarbij aan het meer te zoeken in projecten zoals bijvoorbeeld Oranjekade. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. De raad ging met een ruime meerderheid akkoord met de plannen om het centrum om te bouwen, rekening houdend met allerlei ontwikkelingen die horen bij nieuwe tijden.

Metroverbinding

In de koers voor 2040 is ook een belangrijke rol weggelegd voor het IC-station. “Met meer treinen per uur ontstaat er een soort metroverbinding”, volgens Meulenbroek (GroenLinks). Dit zal dan wel in combinatie moeten met slimme, nieuwe en duurzame ‘last-mile’ oplossingen.

Kasteel-Traverse

 In het kader van de bereikbaarheid streeft Helmond naar een zuidelijke aansluiting op de A67 via de Rochadeweg, N216 en N279. Wat het centrum betreft is de koers duidelijk: autoluw. Bij het CDA riep dat wel vragen op met betrekking tot de bereikbaarheid. Opvallend is wel dat in dit kader toch weer het woord ‘ondertunneling’ valt. Daarbij natuurlijk doelend op de Kasteel-Traverse, beter bekend als ‘de Luchtbrug’. In de koers voor 2040 wordt dit niet genoemd, maar zoals wethouder Maas al aangaf ‘we kunnen niet in een glazen bol kijken’.

De verkeersvisie en de kijk op wonen in Helmond zijn bouwstenen voor de Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek naar de bereikbaarheid van de Brainport Regio. Het Rijk, de provincie en de regio Eindhoven staan de komende jaren grote opgaven te wachten op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid.

Ambitieus

Daarbij gaat het in Helmond om een gebied van Suytkade in het zuiden tot aan het Stihoterrein en de Bundertjes in het noorden. Het de bedoeling dat het centrum dus groen en autoluw wordt in combinatie met technische oplossingen voor bereikbaarheid en parkeren. Het Stationskwartier wordt ontwikkeld tot een gebied waar functies wonen, winkels, kantoren, voorzieningen en infrastructuur samenkomen. Meer over de ambitieuze plannen  lees het raadsvoorstel. Na het besluit van de gemeenteraad kan dit verder uitgewerkt worden.

Een belangrijke rol is in de toekomst weggelegd voor de trein (Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *