De Meent

ORO is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

op het gebied van wonen, dagbesteding, werken, thuiszorg, vrije tijd en vorming in de regio Zuidoost Brabant.

Voor meer informatie over diensten en producten van ORO: zie bovenstaande website.