Colveniers of Lieve-Vrouwe-Gilde te Helmond

Het Colveniersgilde, officieel Schutterij der Colveniers of Lieve-Vrouwe-Gilde te Helmond, is vermoedelijk opgericht in het jaar 1186. Daarmee is dit Gilde het oudste Helmondse gilde. In 2011 bereikte het Gilde dus het 825 jarig jubileum en dat is op grootse wijze gevierd.

Door de tijden heen blijkt dat het Colveniersgilde zich nooit erg actief heeft bewogen binnen het Gildewezen en ook nu nog leidt dit Gilde, als een interne broederschap, een eigen leven. Broeders van het Colveniersgilde zijn meerderjarige mannelijke Rooms Katholieke ingezetenen van Helmond. Volgens de statuten mogen maximaal 33 broeders beneden de 75 jaar lid zijn. Momenteel zijn er 40 dekenen en broeders.