Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

In het onderwijs op Salah Eddin El Ayyoubi streven we er naar dat onze leerlingen volwaardige Nederlandse burgers worden die intellectueel, emotioneel, sociaal en maatschappelijk het maximale uit zichzelf halen. Zodat zij als volwaardige Nederlandse moslims in harmonie met hun omgeving kunnen leven. Daarnaast beogen wij dat onze leerlingen optimaal kunnen deelnemen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij.

 

De volgende kernwaarden staan daarbij centraal:

  • het is onze overtuiging dat onze missie en doelstelling het best verwezenlijkt kunnen worden vanuit een sterke identiteit;
  • onze leerlingen van groep 8 moeten probleemloos aansluiting vinden in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij;
  • wat leerlingen van thuis meekrijgen vertalen wij naar de toekomst van het kind, rekening houdend met Nederlandse gewoontes;
  • de islam is volgens ons een religie van liefde, tolerantie en rechtvaardigheid ook naar andersdenkenden toe;
  • verscheidenheid van mensen is vanzelfsprekend, ook bij moslims onderling;
  • mede door onze begeleiding kunnen leerlingen hun ouders beter begrijpen.