Wijkraad Brandevoort

Wijkraad Brandevoort

De Wijkraad Brandevoort is een Stichting die tot doel heeft het bevorderen van de Leefbaarheid in de Wijk. Om dit te bereiken volgt en beïnvloedt ze waar mogelijk de ontwikkelingen in de Wijk en bevordert de onderlinge verstandhouding tussen de bewoners.

Zij draagt tevens zorg voor de coördinatie tussen de vele in de wijk aanwezige verenigingen, werkgroepen, stichtingen,  commissies, in de wijk actieve professionals en overige organisaties o.a. door het organiseren van gezamenlijk overleg in de vorm van de Brede Wijkraad die meerder keren per jaar plaatsvindt.

Ook houdt de Wijkraad zich bezig met het beantwoorden van vragen en wensen, het verzamelen en waar mogelijk oplossen van klachten en eventueel invullen van een verwijsfunctie.
De Wijkraad stimuleert het vormen van werkgroepen en ondersteunt nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Leden van de Wijkraad nemen deel in overlegorganen en organisaties die voor het belang van de wijk van belang zijn.

Voor het uitvoeren van een aantal zaken beheert de wijkraad het door de Gemeente en andere instellingen beschikbaar gestelde budget en zoekt waar mogelijk aanvullende financiële support.
Tot slot verzorgt de Wijkraad de nodige publiciteit in de plaatselijke en regionale media.

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de uitvoerige beschrijving in de Akte van Oprichting, die ter inzage beschikbaar is.